Gymnastiek vereniging T.H.O.R.
Sas van gent & Philippine

Contributie 2022/2023

Het seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni, de contributie wordt in twee delen, in oktober en februari, geïnd.

Overzicht van de kosten:

  • Inschrijfgeld éénmalig € 15
  • Contributie per half jaar
  • Bondscontributie KNGU (per half jaar)
    Dit bedraagt: 
    - Junior leden € 12,90
    - Senioren         € 15,90

Lessen: per half jaar

1 lesuur              €   50,00
2 lesuren            €   75,00
3 lesuren            € 125,00
4 lesuren            € 140,00
5 lesuren            € 177,00
6 lesuren            € 196,00

(voor)selectie/Acro
Indien aan KNGU wedstrijden wordt meegedaan wordt ieder seizoen de onderstaande kosten ook doorberekend, U ontvangt hiervoor aparte facturen.
+ 20,00 euro per half jaar, per discipline, per wedstrijd groepen.


Sociale pas:
Indien U ingeschreven bent via het Jeugdfonds worden bovenstaande zaken direct aan het Jeugdfonds gefactureerd.