Gymnastiek vereniging T.H.O.R.
Sas van gent & Philippine

Contributie 2022/2023

Het seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni, de contributie wordt in twee delen, in oktober en februari, geïnd.

Overzicht van de kosten:

  • Inschrijfgeld éénmalig € 15
  • Contributie per half jaar
  • Bondscontributie KNGU
    Dit bedraagt: € 29,40

Lessen:
1 lesuur              €   50,00
2 lesuren            €   75,00
3 lesuren            € 125,00
4 lesuren            € 140,00
5 lesuren            € 177,00
6 lesuren            € 196,00

Indien aan KNGU wedstrijden wordt meegedaan wordt ieder seizoen de onderstaande kosten ook doorberekend, U ontvangt hiervoor aparte facturen.
+ 40,00 euro per jaar, per discipline, per wedstrijd groepen.


Sociale pas:
Indien U ingeschreven bent via het Jeugdfonds worden bovenstaande zaken direct aan het Jeugdfonds gefactureerd.