Gymnastiek vereniging T.H.O.R.
Sas van Gent & Philippine

Contributie 2023/2024

Het seizoen loopt van 1 september t/m 30 juni, de contributie wordt in twee delen, in oktober en februari, geïnd. (opzeggen van lidmaatschap voor eind september of eind januari, anders zijn wij helaas genoodzaakt kosten in rekening te brengen)

Overzicht van de kosten:

  • Inschrijfgeld éénmalig € 15
  • Contributie per half jaar
  • Bondscontributie KNGU (per half jaar)
    Dit bedraagt: 
    - Junior leden € 13,80
    - Senioren         € 17,00

Lessen: per half jaar

1 lesuur              €   50,00
2 lesuren            €   75,00
3 lesuren            € 125,00
4 lesuren            € 140,00
5 lesuren            € 177,00
6 lesuren            € 196,00

(voor)selectie/Acro
Indien aan KNGU wedstrijden wordt meegedaan wordt ieder seizoen de onderstaande kosten ook doorberekend, U ontvangt hiervoor aparte facturen.
+ 20,00 euro per half jaar, per discipline, per wedstrijd groepen.


Sociale pas:
Indien U ingeschreven bent via het Jeugdfonds worden bovenstaande zaken direct aan het Jeugdfonds gefactureerd.