Opzeggen kan per half jaar en dient vooraf te gebeuren. De opzegging gaat in per gaat in per 1 januari of 1 juli volgend op de datum van de opzegging. Het is niet mogelijk met terugwerkende kracht op te zeggen.